Home
Historie
Bedrijf
Activiteiten
Materieel
Contact
Contact

Kantoor:

 

 

Postadres:

 

 

telefoon:

 

Kamer van Koophandel:

 

BTW-nummer:

 

NIWO-codenummer:

 

VIHB-nummer:

 

Internet:

 

e-mail algemeen:

C.T. Boshuis en Zn. C.V.
AANNEMERS VAN CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Julianalaan 31

3708 BB  ZEIST

 

Postbus 44

3700 AA  ZEIST

 

030 - 69 23104

 

30 031941

 

NL002 553 521 B01

 

018176

 

UT501362VIHB

 

www.boshuisgww.nl

 

info@boshuisgww.nl

Reclameartikelen, advertenties en goede doelen

Boshuis gaat onder geen beding in op voorstellen van telefonische (advertentie)verkopers. Ook spookfacturen en schriftelijke aanbiedingen die er uitzien als facturen zullen niet door Boshuis in behandeling worden genomen. De transactielimiet die geldt wanneer personeelsleden van Boshuis producten inkopen, wordt voor reclameartikelen, advertenties en goede doelen uitdrukkelijk op EUR 0 (nul euro) gesteld. In voorkomende gevallen zullen de bij de Kamer van Koophandel namens C.T. Boshuis en Zn. C.V. ingeschreven personen de handelingen van personeelsleden als onrechtmatig aanmerken.

Inkoop

Bij C.T. Boshuis en Zn. C.V. zijn uitsluitend de personen die op de datum van de aankoop of ondertekening zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en als zodanig vermeld op het uittreksel van de Kamer bevoegd tot het doen van aankopen voor hogere bedragen, dan EUR 300,00 per aankoop of contract. In de praktijk kan Boshuis zich hierin soepeler opstellen, maar het risico ligt dan bij de verkoper.

Verkoop

Offerteaanvragen, bestekken en dergelijke die zonder voorafgaand overleg aan ons worden toegezonden, zullen door ons niet in behandeling worden genomen.