Home
Historie
Bedrijf
Activiteiten
Materieel
Contact
Contact

Kantoor:

 

 

Postadres:

 

 

telefoon:

 

Kamer van Koophandel:

 

BTW-nummer:

 

VIHB-nummer:

 

Internet:

 

e-mail algemeen:

C.T. Boshuis B.V.
AANNEMERS VAN CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Morsebaan 1

3439 NA  NIEUWEGEIN

 

Postbus 1458

3430 BL  NIEUWEGEIN

 

030 - 69 23104

 

71410201

 

volgt

 

volgt

 

www.boshuisgww.nl

 

info@boshuisgww.nl

Reclameartikelen, advertenties en goede doelen

C.T. Boshuis B.V. gaat onder geen beding in op voorstellen van telefonische (advertentie)verkopers. Ook spookfacturen en schriftelijke aanbiedingen die er uitzien als facturen zullen niet door Boshuis B.V. in behandeling worden genomen. De transactielimiet die geldt wanneer personeelsleden van Boshuis B.V. producten inkopen, wordt voor reclameartikelen, advertenties en goede doelen uitdrukkelijk op EUR 0 (nul euro) gesteld. In voorkomende gevallen zullen de bij de Kamer van Koophandel namens C.T. Boshuis B.V. ingeschreven personen de handelingen van personeelsleden als onrechtmatig aanmerken.

Inkoop

Bij C.T. Boshuis B.V. zijn uitsluitend de personen die op de datum van de aankoop of ondertekening zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en als zodanig vermeld op het uittreksel van de Kamer bevoegd tot het doen van aankopen voor hogere bedragen, dan EUR 300,00 per aankoop of contract. In de praktijk kan de directie zich hierin soepeler opstellen, maar het risico ligt dan bij de verkoper.

Verkoop

Alvorens U ons offerteaanvragen, bestekken en dergelijke toezendt, kunt U het beste even vooraf contact met ons opnemen.