Home
Historie
Bedrijf
Activiteiten
Materieel
Contact

Activiteiten

C.T. Boshuis B.V. verricht weg- en waterbouwkundige werkzaamheden in de ruimste zin van het woord. Waterbouw- en constructiewerken zijn hierbij oververtegenwoordigd en straat- en asfaltwerken zijn ondervertegenwoordigd. De twee grote en de twee kleine rioolreinigingscombinaties verzorgen een substantieel deel van de omzet.

waterwerken
bruggen
beschoeiingen
baggerwerken
meerpalen
steigers
constructiewerken
houtconstructies
staalconstructies
betonconstructies
nieuwbouw
onderhoud
vervanging
rioleringswerken
onderhoud en vervanging
hoofdriolen en aansluitleidingen
vrijverval- en drukriolen
eigen rioolreinigingswagens
uniek
onderwaterzaag voor houten beschoeiingen
lichtgewicht damwanddrukapparaat
moeilijk bereikbare
locaties
mini-hefschip José met 12 tons Fuchs draadkraan (zonder drijvers 3,00 meter breed)
high tech Stadscombi’s voor rioolreinigingen op moeilijk bereikbare plaatsen (wieldruk ±1 ton)
1,35 meter brede mini-vrachtwagen met 2,00 m3 kiepbak

1956 F.C.Dondersstraat Utrecht. Hier werd in een ruim 5,30 m diepe sleuf een betonriool afm. 900/1350 mm aangebracht. De gevels werden vooraf gefotogra­feerd, waardoor onrechtmatige schadeclaims konden worden afgewezen. Later werd fotogra­feren een standaardprocedure.

1984-1990 Oude Gracht Utrecht. Hier werd onder water op een op palen gefundeerde betonplaat een met stampbeton omstort PVC-riool Ø315 mm aangebracht.

1986-1987 Ondiep Utrecht. Hier werd een betonriool met binnendiameter Ø1800 mm aangebracht. De bronbemaling was zwaarder dan in de Oude Gracht.

1986-1987 Nieuwe Gracht Utrecht. Ook hier werden met beton omstorte PVC Ø315 mm riolen aangebracht. De hier toegepaste uitvoeringswijze was veel gemakkelijker dan die in de Oude Gracht.

1989 Amsterdamsestraatweg Utrecht. Hier is een nieuw betonriool Ø1500 mm aangebracht. Het verkeer de stad uit moest doorgaan en na afloop werd direct asfalt gedraaid.

1992 Bodemsanering Uitenbogaertstraat Utrecht. Hier voerden we een “gasmaskersanering” uit op een zeer zware benzineverontreiniging die voor en onder een te handhaven gebouw lag. De werkzaamheden werden een aantal keren onderbroken i.v.m. overschrijding van 10% O.E.G.

1993 Werfkelders Oudegracht nabij de Stadhuisbrug te Utrecht. Hier zijn de gewelven constructief versterkt en is na afloop een waterdichte laag Latexfalt aangebracht. Voor de waterdichte laag maakt Boshuis altijd gebruik van de diensten van Smits Neuchâtel uit Utrecht. Dit bedrijf heeft ook het wegtapijt op de Weerdbrug aangebracht. Op de foto links ziet U het houten dek voordat het wegtapijt werd aangebracht.

1994 Restauratie Weerdbrug in Utrecht. Deze sierlijke, handbe­diende basculebrug werd bijna helemaal opnieuw gebouwd. De evenwichtsberekening was wiskundig heel leuk. This is also the story of a “Kiwi” who came back to his place of birth to rebuild “his” bridge. When the job was done he and his family decided to return to New Zealand.

1994 De gerestaureerde Weerdbrug. In verband met een Rijkssubsidie moest deze restauratie in een onmogelijk kort tijdsbestek worden uitgevoerd. Hierbij kwam een trillingsvrij langs een gebogen tracé aan te brengen stalen damwand als onvoorziene post meerwerk en werd de fundering van één van de torens van de Weerdpoort met daarin een kelder aangetroffen. De kelder verkeerde in een onverwachts goede staat en het bouwteam besloot deze eveneens te restaureren. Dit leidde tot een tweede aanzienlijke hoeveelheid extra werk. De ploeg heeft onwaarschijnlijk hard gewerkt en kreeg de brug met de gebogen muur en de kelder van de Weerdpoort op tijd af.

1995 Zinker in de Leidsche Rijn te Utrecht. Er was onvoldoende ruimte om de unit voor een gestuurde boring op te stellen, dus werd het werk op de “ouderwetse manier” uitgevoerd.

1996 Sanering Amersfoort. Op het terrein van Kortman Intradal lagen 4 stuks 50.000 liter tanks die lek waren en weg moesten. De 5e tank had “slechts” een inhoud van 15.000 liter. Op deze locatie werd ook 1 m3 schoensmeer in de bodem aangetroffen en verwijderd.

1997 IJsselstein. De aanslui-tingen van de effluentleiding van de RWZI op de damwand schermen in de Lekdijk zijn d.m.v. schuifconstructies waterdicht gemaakt. De grote rubbermanchetten zijn speciaal voor dit werk door Trelleborg Velp BV uit Ede gemaakt.

1997 Koninginnensluis Vreeswijk. Hier zijn 4 st. haalkommen, 2 st. taatsen met halsbeugels, ca. 180 m2 metselwerk, 10 st. gewapend betonnen afdekplaten, 16 meter leuningwerk en de funderingen van de twee hameistijlen van de Emmabrug vernieuwd.

1998 Oude Sluis Vreeswijk. Hier heeft Boshuis met het drukapparaat trillingsvrij 227 meter stalen hulpdamwand aangebracht. Na afloop van de sluisrestauratie door Hussen Culemborg heeft Boshuis de damwanden weer trillingsvrij getrokken.

1998 Quinten Massijsstraat Amsterdam. Hier heeft Boshuis het straatwerk vervangen. Op zich niet heel spectaculair, maar een tevreden Herman Brood heeft na afloop het straatwerk gesigneerd. Dat is wel weer heel leuk.

1999 Montfoort. De draaibrug bij de IJsselpoort liep door uitzetting bij warm weer volledig vast. Op initiatief van en in nauwe samenwerking met Gebr. Van Leeuwen Harmelen heeft Boshuis hier de koppeling van het middensteunpunt met het landhoofd verzorgd. Van Leeuwen verzorgde zelf de Leeuwpalen in het middensteunpunt en de Leeuwankers in het landhoofd bij de poort.

1999 Montfoort. Tijdens de reparatie van de draaibrug konden de fietsers en voetgangers over een op maat gemaakte noodbrug. Toen de zware Leeuwpalen in het middensteunpunt werden aangebracht, moest de noodbrug een dag weg. Dit was voor “veerdienst Theo” geen probleem.

1999 Leidseweg Utrecht. In de Leidsche Rijn, tegenover de Munt is 52,50 m gewapend betonnen damwand aangebracht. De kopbalk loopt onder afschot en is voorzien van thermisch verzinkte hoekafwerkingen. Het sierlijke stalen leuningwerk werd naar model van het bestaande leuningwerk gemaakt.

2000 Geotechnisch onderzoek Vondelmonument Amsterdam. Het Cuypers archief was nog niet ontsloten en in het Amsterdamse gemeentearchief vonden we geen exacte vermelding van de lengte van de 64 houten funderingspalen; wel diverse duidelijke aanwijzingen. Op basis hiervan hebben we de lengte van de palen “teruggeredeneerd”. De sonderingen en grondboringen en de vertaling naar het bodemprofiel ter plaatse zijn door de Vakgroep CMT van Ingenieursbureau Utrecht verzorgd.

2001-2002 Energiehaven Utrecht. Voor betoncentrale Befu (nu Mebin Utrecht) werd hier een 60 meter lange, stalen loopbrug met een persleiding boven water en vier uitzonderlijk zware meerpalen aangebracht. Uit concurrentieoverwegingen heeft Boshuis de engineering er gratis bijgeleverd. Bij het uitzetten van de meerpalen en steigerpalen waren elementaire wiskunde en een Total Station onmisbaar.

2002 Kasteel De Haar in Haarzuilens. Hier maakte Boshuis de houten werksteigers en bouwbrug ten behoeve van de later uitgevoerde restauratie van het kasteel.

2003 Hooft Graaflandstraat Utrecht. De duiker ter hoogte van de Liesbosweg was lek en moest worden gerepareerd. Het bovenliggende betonriool Ø700 mm is opgehangen en de betonnen duikerbuis Ø1000 mm is met Sikadur-41 dichtgemaakt en met betonmortel omstort.

2003 Oude Rijnbrug Utrecht. Het oude rij-ijzer bij de overgang tussen beweegbaar deel en Westelijk landhoofd was stukgereden. Dit is vervangen door een zware prefab betonbalk, afgewerkt en vastgegoten met Sikadur-42.

2003 Rijndijk Utrecht. De onderbouw van de brug achter Fort Lunet 2 is door Boshuis in nauwe samenwerking met Aannemers bedrijf C.A. van Rijn vernieuwd. Hier is een bekleding van KLP kunststof damplanken toegepast.

2005 Cartesiusweg Utrecht. Er moest een PVC rioolaansluiting Ø500 mm onder de Cartesiusweg door. In verband met de verkeersdrukte, is dit ‘s-nachts gebeurd.

2005 De Milan Viscontilaan De Meern. Hier is een zeer diep liggend PVC-riool Ø400 mm vernieuwd. De uitzonderlijk hoge ijzer­concentratie in het bronbemalingswater is in een grote, tijdelijke installatie aan de Zonnedauw verwijderd.

2007 Langbroek. Het rioolgemaal van HDSR aan de Cotherweg moest worden gerenoveerd, inclusief behoorlijk diepe ontgravingen bij een hoge grondwaterstand ter plaatse. Het gemiddeld 3,67 meter brede perceel van het gemaal ligt echter strak tussen de omliggende bebouwing. Dit vereiste veel creativiteit.

2007 Maliebrug Utrecht. De bogen van de Maliebrug waren erg slecht en zijn gerestaureerd, inclusief een waterdichte laag Latexfalt door Smits Neuchâtel.

2007 Vismarkt Utrecht. Er waren lekkageproblemen met het grachtenriool ter plaatse. Teneinde droog hieraan te kunnen werken, werd een tijdelijke stalen damwand met het drukapparaat aangebracht en begin 2008 weer getrokken.

2007 Veilinghaven Utrecht. Er moest binnen drie weken een hardhouten aanlegplaats voor het Statenjacht gemaakt worden. Niemand had echter rekening gehouden met de levertijd van hardhout. Boshuis beschikte nog over een restpartij balken 20 x 20 cm en kon aan deze vraag voldoen.

2008 Veilinghaven Utrecht. Een bestaande aanlegsteiger die in de Veilinghaven stond, is naar het Merwedekanaal bij de uitmonding van de Veilinghaven verplaatst.

2008 Vecht te Utrecht. De brug waar het hefschip onderdoor moest, draaide niet. Omvaren was door een stremming elders ook geen optie. Tijdelijke demontage van de cabine bood uitkomst.

2008 Ringkade Utrecht. De landhoofden van een kleine landbouwbrug waren achterloops. De vereiste levensduur van de oplossing was 10 jaar. De oplossing bestond uit grenenhouten damwandschermen langs de achterzijden van de landhoofden.

2008 Heycopperkade Utrecht. Bij een volgende kleine landbouwbrug liep grond aan de zijkanten weg. Ook hier gold een vereiste levensduur van 10 jaar. De oplossing bestond hier uit vier grenen vleugelwanden, die in de langsrichting tegen de landhoofden geplaatst zijn.

2008 Kabelzinker Balijebrug Utrecht. De zinker loopt van de brugkelder naar het opleglandhoofd, dus een gestuurde boring was geen optie.

2008 Drift te Utrecht. Ten behoeve van de renovatie van de werftrap en de achterliggende traforuimte door derden, moest de waterstand in de Drift plaatselijk worden verlaagd. Een tijdelijke grenen damwand en twee vlottergestuurde klokpompen vormden de simpele, maar doeltreffende oplossing.

2008 Drift te Utrecht. Door de aanwezige werftrap kon de bagger niet uit de droogmaking worden ontgraven. Eén van de grote rioolzuigwagens bood uitkomst.

2009 Ringkade West, Utrecht. De hier aanwezige hardhouten brug was volkomen verrot en levensgevaarlijk voor het zware landbouwverkeer. Daarom heeft Boshuis hier een nieuwe duikerbrug gebouwd.

2009 Zeist. Bij Parkflat Nijenhove wilde men graag het grasveld uitbreiden. Hiertoe verviel een oude asfaltweg. Het gras moest wel berijdbaar zijn voor vrachtauto’s. Hiertoe is het nieuwe gras versterkt met Joosten GS-Pro platen.

2009 Utrecht. Een oude insteek langs de Kromme Rijn ter hoogte van de Waterlinieweg is met een zware, stalen damwand dichtgezet. De damwand is afgewerkt met een stalen afdekprofiel en een stalen leuning. Na het dempen van de insteek, kon een betontrap worden verwijderd en het looppad onder een flauwe helling worden doorgezet. Nu kunnen rolstoelers er ook langs.

2009 Utrecht. In navolging van Park Lepelenburg en Park Oog in Al zijn nu ook stalen ligstoelen in het Tolsteegplantsoen geplaatst. De stoelen zijn een gezamenlijk ontwerp van Boshuis en Las- en Constructie- bedrijf Dorresteijn uit Zeist.

2009 Loenen aan de Vecht. Onder het nieuwe rioolgemaal in het buurtschap Kerklaan moest onverwachts een paalfundering worden aangebracht. De sondeerwagen van de Vakgroep CMT van Ingenieurbureau Utrecht werd ingehuurd en een snelle berekening leverde de lengte van de benodigde palen. Van de restpartij hardhouten balken die ook voor de aanlegplaats van het Utrechtse Statenjacht is gebruikt, waren nog voldoende lange exemplaren over. Vier hiervan zijn als palen onder het nieuwe rioolgemaal geplaatst.

2010 De Meern. De oude azobé damwanden achter de landhoofden van de brug in de Mauritslaan waren totaal verrot. Hier zijn Berlinerwanden van HE 180 A-palen en KLP kunststof balken aangebracht. In de wand zijn 12 zware stalen boorpalen verwerkt, waarop gewapend betonnen kopbalken zijn gestort. Deze dragen grote betonnen stootplaten.

2010 Oude Gracht Utrecht. De vetafscheider van eetcafé De Poort was erg slecht en is door Boshuis vervangen. Door een wijziging van de regelgeving begin deze eeuw, moeten nieuwe afscheiders vrijwel altijd veel groter worden dan de oude exemplaren. Dat was ook hier het geval. Er was te weinig ruimte tussen de kabels in de krappe werf, maar doordat KPN en Pilkes Infra supersnel reageerden, kon de nieuwe afscheider gewoon op de geplande dag worden geplaatst.

2010 Vleuten. Aan het einde van de Loswal, bij de overgang naar het Bosje van Goes is een oude duiker vervangen door een mooie brug. De fundering bestaat uit acht zware, stalen boorpalen. De landhoofden zijn van gewapend beton. De liggers zijn zes stuks HE 200 A’s en het dek, de leuningen en de randbalken zijn van hardhout. Het staalwerk is voorafgaand aan de bouw in de werkplaats van Las- en Constructiebedrijf Dorresteijn in Zeist op maat gemaakt.

2011 Hogelanden Westzijde Utrecht. De riolering in de Hogelanden en in een gedeelte van het Ondiep moest worden aangepast. Bovendien “arriveerde” Van Boekel Zeeland met een enorme gesloten front boring bij de grote zinkerput ter hoogte van het Ondiep. Om alle aanpassingen en renovaties mogelijk te maken, moest het rioolwater tijdelijk worden omgepompt. Hiertoe werd de firma Van der Kamp uit Zwolle ingeschakeld. Het ging hier echter om zo ongeveer de helft van alle rioolwater uit de “oude stad” en bovendien kruiste de noodleidingen de Vecht. Hiertoe heeft Boshuis een tijdelijke stalen noodbrug geleverd, inclusief de engineering. De vakwerk jukken zijn d.m.v. lassen samengesteld door Las- en Constructiebedrijf Dorresteijn uit Zeist.

© C.T. Boshuis B.V.   2018

2011 Utrecht. De oude regenoverlaat ter hoogte van de Pompoenstraat-Kloosterlaan was door Van Boekel Zeeland verwijderd. Hier heeft Boshuis een zware beschoeiing van Cloeziana palen aangebracht. De beschoeiing is met 14,00 meter lange JLD klapankers MR-1 verankerd.

2011 Utrecht. De uitgaande persleiding van rioolgemaal Leidsche Rijn aan de Heivlinder moest gedeeltelijk worden omgelegd. Nadat het werk was opgestart, bleek de persleiding 2,5 keer zo diep te liggen als aangenomen. De oplossing bestond uit een stalen damwand van Boshuis zelf en een binnen vier uur na eerste oproep door Schijf Nieuwegein geplaatste bronbemaling.

2011 Utrecht. Aanpassing persleiding Ø560 van rioolgemaal Leidsche Rijn. Verder bleek de “buiten gebruiktijd” van de persleiding niet 8 uur, maar 2 uur te zijn. Daarom heeft Walmont uit Kerk Avezaath een T-stuk en twee afsluiters DN500 mm aangebracht t.b.v. een tijdelijke noodleiding en nu dienst doende als foampig lanceerinrichting. De persleiding is m.b.v. een groot spiegellasapparaat in het werk aangepast door AZ Techniek uit Nistelrode.

Maar hoe brengen we een T-stuk met twee afsluiters aan in een persleiding die maar heel even buiten gebruik mag en waarin zo’n 1000 m3 rioolwater aanwezig is...

Dan bellen we Verschuren Pipeline Products uit Oisterwijk. Verschuren heeft een ingenieuze boormachine, waarmee hij persleidingen onder druk aanboort om vervolgens een aanboorzadel te monteren. Hierna kan Verschuren eveneens onder druk via de kleine doorlaat van het aanboorzadel (hier Ø200 mm) een opblaasbare afsluiter in de persleiding zetten, waarachter droog gewerkt kan worden.

In maart 2012 was er ineens paniek in Kockengen. De HDPE persleiding Ø200 mm waarmee het rioolwater vanaf het gemaal naar de rioolwaterzuivering in Breukelen wordt gepompt, was gesprongen. De oorzaak was de continu inklinkende veenbodem onder Kockengen. Extra vervelend was dat het lek precies onder een watergang lag. Hierboven ziet U de nieuwe, van een stalen rug voorziene persleiding, vlak voordat deze in de watergang wordt afgezonken.

In mei 2012 heeft Boshuis “iets geks gedaan.” Naar ontwerp van een creatieve constructeur van de gemeente Utrecht, heeft Boshuis een drinkwatertappunt met een veerretourhaspel in een bestaande, stalen meerpaal in de Protonhaven in de Lage Weide ingebouwd.

Bij het rioolgemaal aan de Weth. Van Doornweg in Kockengen, was in 2012 ook een leidingbreuk door een verzakking ontstaan. Hier betrof het de vrijverval aanvoerleiding Ø400 mm naar het gemaal toe. Deze was 80 cm (!) verzakt en finaal afgeknapt. De oplossing is gevonden in een onderheide PVC-leiding met een eveneens onderheide betonput met in die put een “sprong” van 80 cm.

2012 RWZI Utrecht. Verwijderen dikke laag slib vermengd met vet en schoonmaakdoekjes uit de beluchtingstanks van de A-trap van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Om het slib uit de hoge, alleen van bovenaf toegankelijke tanks te krijgen, is een grote kraan met kantelbak van Kraanbedrijf Nederhoff gebruikt. In de tanks werd met minigravers,  minishovels en veel mankracht gewerkt.

2012 Houten, nabij A27. Een rioolpersleiding Ø500 mm was lek geraakt. Eén van de stappen bij de reparatie bestond uit het maken van een bypass naar de naastliggende rioolpersleiding Ø630 mm. De bypass is aan de beide kopse kanten voorzien van grote, gietijzeren afsluiters en werd daarmee na de reparatie weer buiten gebruik gesteld.

2013  Protonhaven Lage Weide. Het drinkwatertappunt in de meerpaal behoefde enige aanpassing. Het moest flink omhoog, teneinde ongeladen schepen te kunnen bedienen en de deur van de haspelkast is een kwart slag gedraaid. Om het watertappunt nu ook voor geladen (diep liggende) schepen bereikbaar te maken, hebben we een heus bordes aan de meerpaal vastgelast.

2013  Park Groenewoud Utrecht. De afwatering van Park Groenewoud was niet optimaal. Een KWT kantelstuw bracht enige verbetering.

2013  Prins Hendriklaan Utrecht. Deze straat werd een fietsstraat. Vooruitlopende op de herinrichting door de firma Scherrenberg, heeft Boshuis de huis- en kolkaan­sluitleidingen op de riolering vernieuwd.

2013  De ontluchting van de riolering in de Jacob Cabeliaustraat in Utrecht was onvoldoende. Hierdoor werden tijdens hevige regen­buien putdeksels van de rioolputten afgeblazen. Om aan deze levens­gevaarlijke toestand een einde te maken, heeft Boshuis in opdracht van Stadswerken een land­schapelijk verantwoorde ontluchtingsbuis geplaatst. Deze is voorzien van een “katdicht” rooster.

2013  Een door derden gelegde duiker  onder verkeers­knooppunt Laagraven was vlak voor de instroomzijde onderbroken omdat daar een transportwaterleiding lag. Een door Gebr. Van Leeuwen Boringen aangebrachte PE-buis, twee betonputten en een betonnen uitstroombak (hier dus in­stroombak) boden uitkomst.

2014 RWZI Nieuwegein. De mechanische zand­vanger is in samenwerking met Straver Special Techniek door Boshuis gerenoveerd. De com­plexe zandgoot is nu beweegbaar en daarmee nog iets complexer geworden. Hier hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de sublieme service van 3D Techniek, evenals Straver geves­tigd te IJsselstein.

2014/2015 RWZI Nieuwegein. Ook het vacuüm­gemaal (rechts), de primair slibversnijder (onder) en het ontvangwerk (rechts onder) werden aan­gepast.

2015 Westkanaaldijk Utrecht. De grote riool­reinigingscombinatie reinigt het rioolgemaal.

2015 Janskerkhof Utrecht. Ter plaatse van het verdiepte gedeelte is een klein rioolgemaal van Mous Pompenbouw aangebracht. Paste precies. In een ter plaatse gemetselde put kwam een een­voudig noodoverstort (links) en een deel van het riool is nu een regenriool geworden. Hieronder wordt de uitmonding aangepast. Dit is de bodem van het karakteristieke grachtje.

2016  RWZI Nieuwegein. Boren gat Φ400 in

spouwmuur.

2017  Aanpassen één van de inkomende persleidingen van rioolgemaal Leidsche Rijn.

2016 Aanpassen persleiding

van rioolgemaal Naamrijk in

De Meern

2017 De beschoeiing langs het Zwarte Water aan de zuidwestkant van de Merelbrug stond op instorten.

Een Prolock Omega beschoeiing met 9,00 meter lange stalen buispalen bood uitkomst. Nadat 6,00 meter lange palen waren ingeheid (zie de homepagina van deze website) werden deze d.m.v. lassen tot 9,00 meter verlengd. Hierbij werd handig gebruik gemaakt van koppelbussen die in de buizen pasten.

Het leuningwerk naar bestaand model werd op de gehandhaafde (nog in goede staat verke-rende) stalen damwand met voorbemetseling geplaatst en was 2,24 meter hoog. Op de foto hierboven wordt het in de werkplaats gemaakt.

Pas nadat de stalen buispalen op diepte stonden en op hoogte waren afgebrand, werden de staanders van het oude leu-ningwerk afgebrand.

Afwijkend van de gebruikelijke werkwijze bij Prolock Omega, hebben wij eerst de buispalen aangebracht en pas daarna de Prolock Omega wand. Het was immers geen goed idee om boven het kunststof te gaan lassen. Door de te handhaven damwand met voorbemetseling, konden we de heigording van Profextru sowie-so niet gebruiken. Een geïmproviseerde hei-gording bood uitkomst. Rechts ziet U de eindsituatie. De verwachte levensduur van het geheel is 50 tot 75 jaar. Ergens tussen 2067 en 2092 zal deze beschoeiing dus weer moe-ten worden vernieuwd. Dan is ook de stalen damwand met voorbemetseling “aan de beurt.”

2017 Het reusachtige bergbezinkbassin op landgoed Aardenburg in Doorn functioneerde sinds de bouw in 2002 niet optimaal. Samen met twee overstortputten en 80 meter riool Φ1500 mm vormt het bassin een complexe bergbezinkvoorziening. In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft Boshuis de BBV aangepast. Eén van de aanpas-singen betrof het 28 cm verhogen van de overstortrand onder de provinciale weg en het vergroten van de randbreedte  m.b.v.  zes

90° lasbochten Φ219 x 8 mm. Zowel het scherm als de lasbochten zijn van RVS 316.

Een PVC vulleiding die wel op de ontwerpteke-ningen van 2002 stond, maar nooit was aange-bracht, is in 2017 alsnog aangebracht.

De oude overstortleiding Φ900 mm was in 2002 niet verwijderd, maar met een soort Oasis steekschuim gevuld. Deze leiding is in 2017 alsnog verwijderd. De afvoer van het schuim was “een heel gedoe.”

Teneinde een bekisting met houten steunen te kunnen verwijderen, die in 2002 was achtergebleven in de overstortgoot en om de terugslagklep bij de uitmonding van de lozingsleiding te kunnen reviseren, is de uit-monding met een damwandkuip drooggezet.

De medewerkers van Boshuis zijn echte dierenvrienden. Hier ziet U een fauna uittrede plaats, die uiteraard aan de bovenwindse kant van vijver Aardenburg is aangebracht. De FUP stond niet in het bestek, maar de dierenvrienden vonden dat deze niet mocht ontbreken. De oude overstortput van vóór 2002 is omgebouwd tot vleermuizenkelder. Dat stond wel in het bestek.

Hiernaast ziet U hoe één van de drie drijflaagschotten voor de externe overstortrand in het bassin wordt gemonteerd. De rand zelf is dan al verhoogd met een RVS 316 overstortmes. Op deze plek was het bassin op z’n laagst, dus de mannen moesten letterlijk op hun knieën tijdens deze werkzaamheden.