Home
Historie
Bedrijf
Activiteiten
Materieel
Contact
Bedrijf

Acquisitie en opdrachtgevers

C.T. Boshuis en Zn. C.V. heeft de laatste jaren niet actief nieuwe klanten geworven. De meeste werken worden verkregen van vaste relaties. Sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw is de gemeente Utrecht de grootste klant. Onder de overige klanten vinden we “altijd al” de gemeente Driebergen-Rijsenburg; ondertussen opgegaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Verder werkt Boshuis regelmatig voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), diverse gemeentes en bedrijven.

 

Het “merk CTB”

Vanuit het sterke logo is “CTB” al sinds de vroege jaren ‘70 van de vorige eeuw synoniem met Boshuis. Het logo is in 1970 door Wim Boshuis “gelanceerd”. Wim werkte bij het ontwerp van het logo nauw samen met een geniale grafische ontwerper. Het logo is in het merkenregister gedeponeerd. De letters CTB zijn de initialen van C.T. Boshuis Sr. de oprichter van het bedrijf. Omdat het merk ook zou kunnen staan voor “Civiele Techniek Boshuis” of “Civiel Technisch Bedrijf”, kan het nog jaren mee. Wel is in de jaren ‘70 in Ede het bedrijf “Computertoepassingen Bouwwezen” opgericht, dat zich vanaf haar oprichting CTB noemt. Omdat CTB voor Boshuis alleen maar een bijnaam is, is dit nooit een probleem geweest. Bovendien zijn de activiteiten van de beide bedrijven zo verschillend dat dit nooit tot verwarring heeft geleid. Boshuis heeft in de jaren ‘80 zelfs eens een 80286-computer bij zijn “naamgenoot” gekocht.

Organisatieschema
Commanditaire
vennoot
Directeur/
eigenaar
Bedrijfsbureau
Financieel direc-
teur  en  P & O
Hoofd boekhou-
ding en crediteu-
renbeheerder
Kwaliteit-, arbo-,
milieucoördinator
Bedrijfsplanner
en projectleider
Terrein-
beheerder
Uitvoerders
Voormannen
Inhuurkrachten

Levende taal

De afkorting GWW staat voor “grond-, weg- en waterbouw”. In het logo was dit echter minder mooi dan “grond- water- wegenbouw” en dus koos Wim voor de laatste, niet correcte afkorting. Ondertussen zijn zowel de officiële als Wims onofficiële afkorting volledig ingeburgerd.

Menselijk kapitaal

C.T. Boshuis en Zn. C.V. heeft bijzonder multifunctioneel inzetbare medewerkers, die het ene moment een brug bouwen, dan op een rioolreinigingsauto rijden en vervolgens op een hydraulische graafmachine draaien of een persleiding vernieuwen. De VCA-regels worden goed en serieus nageleefd en alle medewerkers hebben eind 2009 of begin 2010 hun VCA-herhalingscursus gevolgd en met goed gevolg examen afgelegd. Een aantal medewerkers volgt periodiek cursussen op het gebied van werken in besloten ruimten en het meten van rioolgassen. De transportvergunning “hangt aan” C.T. Boshuis (jr.) die diploma’s voor nationaal en grensoverschrijdend goederenvervoer heeft. De meeste medewerkers vallen onder de Bouw-CAO.

Uitvoerend
personeel