Home
Historie
Bedrijf
Activiteiten
Materieel
Contact
Historie

(*) Van augustus tot november 1973 werd als proefproject het grachtenriool aan één kant in de Oude Gracht in het gedeelte Bezembrug - Bakkerbrug - Jansbrug - Viebrug door Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen aangelegd.

In 1944 begon C.T. Boshuis Sr. een handel in haardhout. Hij was voor de oorlog werkzaam geweest in de wegenbouw en op 8 oktober 1946 had hij met zijn houthandel voldoende financiële reserve opgebouwd, om als weg- en waterbouwer van start te gaan.

Het bedrijf voerde riolerings- en bestratingswerken uit en deinsde niet terug voor de bouw van een brug. Het groeiende bedrijf kende diverse bedrijfsvormen. Na een minder goede periode in 1957 en 1958 kromp het bedrijf tot drie man: C.T. Boshuis Sr. en zijn beide zoons Wim en Roel. Op 1 januari 1966 werd de samenwerking tussen C.T. Boshuis Sr. en zijn zoons wat professioneler opgezet in een Commanditaire Vennootschap. Er werd enorm hard gewerkt en het bedrijf groeide “als kool”. Boshuis werd “wereldberoemd in Utrecht.” Daar lag het grootste deel van Boshuis’ omzet. Begin jaren ‘80 grapte een opzichter eens: “Boshuis heeft half Utrecht gerioleerd!”  Er werden in de jaren ‘70 en ‘80 ook veel werken in Driebergen en Zeist uitgevoerd. In 1984 ging een opvallend project van start: de aanleg van de Utrechtse grachtenriolering.

In de periode 1984 tot 1990 legde Boshuis de meeste (*) riolen aan in de Oude Gracht, in de Nieuwe Gracht en in de Drift in Utrecht. Hier werden onder de bodems van de grachten op houten palen gefundeerde en met beton omstorte PVC riolen diameter 300 mm aangelegd. Een logistiek ingewikkeld project, waar niet met het gebruikelijke materieel gewerkt kon worden. De inventieve Afdeling Werktuigbouw van de firma Boshuis ontwikkelde daarom in eigen beheer een aantal unieke, specialistische apparaten:
Een hefschip met een over rails rijdende 12 tons kraan; een relatief licht damwanddrukapparaat dat door de kraan op het hefschip bediend kan worden; een zaagmachine die onder water houten damwanden en beschoeiingen afzaagt.

De Nieuwe Gracht werd in gedeelten geheel drooggepompt, waarbij een vrachtwagen, een mobiele kraan en een mini-shovel over de bodem reden. Dit zag er spectaculair uit en foto’s verschenen in alle kranten, maar de werkzaamheden in de Oude Gracht, waar tussen de kaden en damwanden gewerkt werd, waren in alle opzichten ingewikkelder. Aanvankelijk zou Boshuis hier achter houten damwanden werken, die na afloop onder water afgezaagd zouden worden. Toen uit berekeningen bleek dat deze niet tegen de verwachte scheepsstoten  bestand  waren,  is een tijdelijke stalen hulpdamwand geïntroduceerd, waarachter wel veilig gewerkt kon worden. Onder de bruggen kon de stalen hulpdamwand niet worden aangebracht zodat daar alsnog achter de houten damwanden gewerkt werd. Daar heeft de onderwaterzaag zijn nut bewezen.

Een ander opvallend project dat Boshuis in die tijd uitvoerde, was de aanleg van nieuwe riolering in het Ondiep en in de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Hier werden in de periode 1986 tot en met 1989 kilometers betonriolering Ø1800 en Ø1500 mm aangelegd. De drukke Amsterdamsestraatweg mocht slechts gedeeltelijk afgesloten worden. Het verkeer  richting Maarssen  (de stad uit)  moest  te  allen  tijde doorgang vinden.

Teneinde de stremming zo veel mogelijk te beperken, werd de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg tussen spoorwegviaduct en Paardenveld direct na de aanleg van de riolering uitgevoerd. De gebruikelijke “3 maanden zetting” werd hier overgeslagen. Omdat de rijweg geasfalteerd werd (ook toen al erg duur), is extra aandacht aan de verdichting van de zeer diepe rioolsleuven besteed. Alles met goed gevolg en de garantie die Boshuis op het asfalt en de bestratingen verleende, behoefde niet te worden aangesproken.

Boshuis voerde grote en kleine werken uit, benaderde alle klanten, groot en klein met respect en kreeg “hele leuke krenten uit de pap.” Nadat de grachtenriolen waren aangelegd, kreeg de Afdeling Werktuigbouw meer tijd voor andere dingen: de restauratie van het antieke hek rondom het Amsterdamse Sarphatipark; een tijdelijk poldergemaal bij Hekendorp; de restauratie van de Utrechtse Weerdbrug; de reusachtige meerpalen en 60 meter stalen steiger die tussen 2001 en 2010 in de Utrechtse Energiehaven stonden en steeds meer werken op rioolwaterzuiveringsinrichtingen en aan rioolgemalen van HDSR.

De laatste jaren zijn de werkzaamheden voor het onderhoud aan de hoofdriolen en het verzorgen van een 24 uurswachtdienst in de gemeente Utrecht een meer centrale plaats gaan innemen binnen de firma Boshuis. Hierbij nemen de rioolreinigingscombinaties een groot deel van de projectomzet voor hun rekening. De grote rioolreinigingsauto’s zijn indrukwekkend door hun formaat, maar niet anders dan soortgelijke voertuigen van concurrenten. De kleine rioolreinigingscombinaties (ook wel Stadscombi’s genoemd) kunnen op de Utrechtse 1-tonsroute rijden, maar bewijzen ook elders in de gemeente en in de regio Utrecht hun diensten.